ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 14/11/2562

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: แม็คแวลู่ หลักสี่
ชื่อบัญชี: บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขบัญชี: 0091137909

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: ไอที สแควร์ (หลักสี่)
ชื่อบัญชี: บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขบัญชี: 0292903909

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: หลักสี่
ชื่อบัญชี: บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขบัญชี: 1893037810

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

ไปรษณีย์ EMS [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 7,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20 ค่าจัดส่ง (฿) 32.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 21 - (Gram) 100 ค่าจัดส่ง (฿) 37.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 101 - (Gram) 250 ค่าจัดส่ง (฿) 42.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 251 - (Gram) 500 ค่าจัดส่ง (฿) 52.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 70.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500 ค่าจัดส่ง (฿) 82.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000 ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 2,500 ค่าจัดส่ง (฿) 122.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,501 - (Gram) 3,000 ค่าจัดส่ง (฿) 137.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 3,500 ค่าจัดส่ง (฿) 157.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,501 - (Gram) 4,000 ค่าจัดส่ง (฿) 177.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 4,500 ค่าจัดส่ง (฿) 197.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,501 - (Gram) 5,000 ค่าจัดส่ง (฿) 217.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 5,500 ค่าจัดส่ง (฿) 242.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,501 - (Gram) 6,000 ค่าจัดส่ง (฿) 267.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 6,000 ค่าจัดส่ง (฿) 317.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 7 วัน