Store information

Latest Update 17/09/2020

ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2480, ‘สหภัณฑ์เภสัช’ ชื่อในภาษาจีน “ตงฮั่วตึ้ง” หมายถึง ศูนย์กลางของความซื่อตรงและสันติสุข ได้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งยารักษาโรคแผนไทย-จีนในส่วนภาคกลางตอนเหนือของไทย จวบจนถึงปัจจุบัน ร้านสหภัณฑ์เภสัช จำหน่ายทั้งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ และ เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้ง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดโดยรอบ บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2521ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการสกัดสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยปรับความรู้ดังกล่าวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอนามัยที่มีคุณสมบัติเชิงรักษา และคงคุณค่าการบำรุงตามธรรมชาติ ในปัจจุบัน สหภัณฑ์ กรุ๊ป คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าสุขภาพและความงาม หลากหลายหมวดหมู่ เช่น ยาสีฟันสมุนไพรสกัด สบู่ไขธรรมชาติ แป้งเย็นอนามัย ภายใต้แบรนด์ คอลบาเด้นท์, ไอโอเดิมร์, เนิร์ส และ กัมอะไลฟ์